آموزش زبان به کودک 4 سال

آموزش انگلیسی برای کودکان 4 سال

معمولا کودکان بین سه تا سه سال و نیم به زبان مادری تسلط پیدا می کنند و کلمات و حروف را راحت به درستی ادا می کنند. بنابراین از این سن می توان به تدریج آموزش زبان دوم را آغاز کرد. اما اگر کودکی در سن چهار یا پنج سالگی هنوز در بیان کلمات مشکل دارد، برای یادگیری زبان دوم آماده نیست. پس نمی توان سن را معیار قرار داد. تنها معیار قابل اعتنا توانایی کودک در گفت و گو به زبان مادری و زبان اولش است.

در آموزش زبان دوم باید به این نکته توجه کرد که کودک باید به زبان مادری بعنوان زبان اول تسلط کامل پیدا کنند. و در بیان کلمات به زبان مادری مشکلی نداشته باشند.

کودک در این سن فرآیندهای تفکر در ارتباط با شناخت فضای اطراف ، قضاوت، سنجش خطر  و برنامه ریزی را  در خود پرورش می دهد. مهارت های حرکتی ظریف او نیز در راستای مهارت های سخت تر به سرعت پیشرفت می کند.

آموزش زبان

کودکان از زمان تولد تا ۲ الی ۳ سالگی، شروع به یادگیری زبان مادری می کنند و از ۳ تا ۵ سالگی را می توانیم به یادگیری زبان دوم اختصاص دهیم. البته همانطور که قبلا ذکر شد سن نمی‌تواند تنها معیار برای این مسئله باشد. کودک در این سن می توانند بیشتر مطالب را به حافظه بلند مدت خود بسپارند. حافظه بلند مدت کودکان، از همان ابتدای کودکی فعال می باشد، اما هر چقدر سن کودکان بالا رود، قدرت یادگیری آنها کاهش می یابد؛ در واقع این قضیه با یکدیگر، رابطه عکس دارند. در تحقیقات مختلفی که انجام شده، مشخص شده کودکانی که برنامه های آموزشی تلویزیون را تماشا می کنند می توانند حتی در سه سالگی حروف را تشخیص داده و بازشناسی کنند.

سن مناسب برای خواندن در کودکان بسیار متفاوت است آنها می توانند از سه تا ۱۱ سالگی خواندن را شروع کنند اما به طور کلی خواندن در سنین بین چهار تا ۱۰ سالگی اتفاق می افتد.