مقالات

ویژگی‌های کودکان 3 تا 6 سال

ویژگی‌های کودکان 3 تا 6 سال

افزایش مهارت‌های حرکتی: کودکان در این سن به تدریج در انجام  حرکتهای سخت تسلط بیشتری پیدا کرده و درانجام آنها دقت بیشتری می کند. افزایش ...

برنامه آموزش زبان برای کودکان

برنامه آموزش زبان برای کودکان

اینکه شما از والدین بچه‌ها باشید و یا اینکه معلم آنها فرقی در اصل ماجرا ندارد، شما بهترین ها را برای فرزندان و یا دانش ...

آموزش زبان به کودک 6 ساله

آموزش زبان به کودک 6 ساله

کودک از سن 6 یا 7 سال می تواند در محیط‌های آموزشی رسمی شرکت کند اما این بدان معنی نیست که محیط از فضای شاد، ...

آموزش زبان به کودکان 5 سال

آموزش زبان به کودکان 5 سال

کودک در این سن به روشنی صحبت می کند ، تلفظ و ضمایر صحیح را به کار می برد، در بیشتر اوقات از افعال درست ...

آموزش زبان انگلیسی کودکان 3 سال

آموزش زبان انگلیسی کودکان 3 سال

کودکان در سنین پایین تر در فراگرفتن تلفظ کلمات انگلیسی و تقلید صدا و لهجه های جدید بهتر عمل می کند و مغز کودک برای ...

آموزش زبان به کودک 4 سال

آموزش زبان به کودک 4 سال

معمولا کودکان بین سه تا سه سال و نیم به زبان مادری تسلط پیدا می کنند و کلمات و حروف را راحت به درستی ادا ...