آموزش زبان انگلیسی کودکان 3 سال

آموزش انگلیسی

کودکان در سنین پایین تر در فراگرفتن تلفظ کلمات انگلیسی و تقلید صدا و لهجه های جدید بهتر عمل می کند و مغز کودک برای یادگیری آواها و متدهای جدید آمادگی بیشتری دارد.

 در این سن کودک آماده است تا از طربق فعالیت های شبیه بازی و کودکانه ، زبان را به آسانی  فرا بگیرد. فعالیت های آموزشی برای کودک 3 ساله باید بصورت غیر رسمی باشد تا کودک احساس خستگی و سرخوردگی از آموزش پیدا نکند و کودک نگران عدم یادگیری نباشد.  

کودکان در این سن می توانند کلمات و جملاتی را که به تازگی آموخته اند ، بدون اینکه احساس خجالت و یا ترس از بیان کلمات بصورت نادرست داشته باشند، بیان کنند و این باعث افزایش اعتماد به نفس کودکان و میل به یادگیری بیشتر آنها می شود.

مرکز تخصصی زبان کودک

در کلاسهای آموزش زبان آرشام ، تدریس انگلیسی بصورت غیر مستقیم و با استفاده از ترانه و شعر و فیلم های آموزش زبان مخصوص کودکان انجام می شود. با استفاده از روش های شنیداری و دیداری مناسب کودکان در این سن در جهت افزایش قدرت یادگیری مهارت های شنیداری یا Listening و گفتاری Speaking کودکان اقدام می گردد و به همراه آن با استفاده از داستانها و بازیهای آموزشی سعی در تقویت مهارت هایReading و Writing آنها می شود البته بدلیل اینکه کودکان در این سن خواندن و نوشتن نمی دانند با استفاده از کتاب ها و کارت های آموزشی تنها جملات و کلمات ساده را  در مبحث اخیر می آموزند.