ویژگی‌های کودکان 3 تا 6 سال

ویژگی کودکان 3 تا 6 سال
  • افزایش مهارت‌های حرکتی: کودکان در این سن به تدریج در انجام  حرکتهای سخت تسلط بیشتری پیدا کرده و درانجام آنها دقت بیشتری می کند.
  • افزایش دایره لغات : از مهمترین مراحل رشد کودک افزایش دایره لغات و فراگیری لغات جدید است و به تدریج قدرت تکلم و دایره لغات مورد استفاده آنها در صحبت کردن افزایش می یابد.
  • افزایش خلاقیت: با افزایش سن خلاقیت و رویاپردازی کودک نیز افزایش می یابد و می تواند سازه‌های پیچیده تر درست کرده و مفاهیم تعادل و استحکام را درک می کند.
  • تقلید: کودکان در این سن بیشتر از افراد بزرگسال مخصوصا والدین خود تقلید می کنند بنابراین باید بیشتر مراقب رفتار خود هنگام همراهی با کوکان خود باشید.
  • آمادگی ورود به اجتماع و مدرسه : همکاری کردن با دیگران، رعایت نوبت در بازی ها و رفتار عادلانه داشتن و حفظ آرامش ، رفتارهایی است که کودک باید به تدریج از آنها پیروی کند.
آموزش زبان

راهکارهای تربیت کودکان

۱-وضع قوانین مشخص در خانه:  این قوانین مهم ترین ابزار برای مدیریت رفتارهای کودک می باشد. بر روی قوانینی که باعث حفظ امنیت کودک می شود تمرکز داشته باشید.

۲- منع کردن:  منع کردن یکی از بهترین روش‌هایی است که در رابطه با تربیت کودک کارآمد می باشد. سعی کنید قوانین و عواقب و انتظارات روشنی را با توجه به سن کودک مشخص کنید.۳- تعریف و تمجید: تا زمانی که کودک چهارساله نسبت به رفتارهای خوبش از او تعریف و تمجید می شود، به رفتار خوبش ادامه می دهد.

۴- نادیده گرفتن: نادیده گرفتن رفتارهای بد ناچیز می تواند روش موثری برای کاهش رفتارهای بد و آزار دهنده ای باشند که کودک برای جلب توجه انجام می دهد.

۵- سیستم پاداش دهی ساده و کم هزینه:  در حالی که برخی از کودکان نسبت به هدیه واکنش مناسبی نشان می دهند، برخی از کودکان به پاداش متفاوتی نیاز دارند.

۶- وقفه زمانی: ایجاد وقفه زمانی برای کودک بهترین روش برای وقتی است که او خسته و ناامید شده است. فقط از  ابزار به عنوان تربیت کودک استفاده کنید. 

۷- پرت کردن حواس کودک: توجه کودک چهارساله تان را به برای مدت زمان کوتاهی به چیزی دیگر جلب کنید.

۸- محروم سازی: مزیت ها را برای مدت زمان کوتاهی متوقف کنید در برخی موارد نیم ساعت می تواند موثر باشد. هیچ چیز را برای تمام طول روز یا بیشتر برای کودک منع نکنید. زیرا ممکن است کودک فراموش کند که برای چه چیزی از داشتن آن محروم شده است.

توجه داشته باشید هر کودک به یک رفتار بهتر پاسخ می دهد، والدین باید بهترین رویکرد مناسب را  در مورد فرزندشان به کار ببرند.